Đóng

Dự án

Tư vấn giám sát – Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

co-dien-hien-dai

Tên dự án:Cải tạo, sửa chữa và duy tu nhà ký túc xá 3 tầng (nhà B và nhà C) Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Địa điểm: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Chủ đầu tư: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Thời gian: 6/2018-12/2018
Tổng mức đầu tư: 9 tỷ đồng

Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn XD và Thương mại S.tar Việt Nam

 

Bài viết liên quan