Đóng

Dịch vụ

thoi-gian-trong-lua-chon-nha-thau

Tư vấn kiểm định

Tư vấn kiểm định Kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng công trình và cấu kiện, vật liệu xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng; cấu kiện, vật liệu xây dựng so với yêu cầu của thiết […]

thoi-gian-trong-lua-chon-nha-thau

Tư vấn thẩm tra

Tư vấn thẩm tra THẨM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ    Thẩm tra thiết kế là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, góp phần đảm bảo chất lượng của đồ án thiết kế, khắc phục các sai sót có thể có của tư […]

tu-van-dau-thau-tu-van-thu-tuc-dau-thau-truc-tuyen-mien-phi-qua-dien-thoai

Tư vấn đấu thầu

Tư vấn Đấu thầu Cung cấp dịch vụ lập hồ sơ, yêu cầu hồ sơ mời thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu xây lắp, gói thầu tổng thầu xây dựng, gói thầu tư vấn, gói thầu phi tư vấn xây dựng: •    Tư vấn đấu thầu qua mạng và trực tiếp. […]