Đóng

Giới thiệu

Giới thiệu

    GIỚI THIỆU CHUNG

    (INTRODUCTION)

            Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và Thương mại  S.tar Việt Nam xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ và sản phẩm tư vấn của chúng tôi. Mã số công bố trên www.moc.gov.vn của Bộ Xây dựng về năng lực hoạt động xây dựng của CDCSTAR.VIETNAM là 2363 , Hệ thống đấu thầu quốc gia muasamcong.mpi.gov.vn

Với cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh gồm các cán bộ và chuyên gia nhiều kinh nghiệm, đã từng công tác tại các cơ quan đầu ngành trong nước và các công trình tại nước ngoài, chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ về các lĩnh vực như :

Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình  dân dụng, công nghiệp và kỹ thuật hạ tầng đô thị; Khảo sát địa chất các công trình xây dựng; Thiết kế quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu công nghiệp; Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp; Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp; Lập hồ sơ mời thầu, phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu;Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công – tổng dự toán ; Thẩm tra bản vẽ thi công – dự toán ;  Kiểm tra chất lượng công trình ; Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng,…

Bằng sự đầu tư vào việc học tập, tham quan và tích luỹ kinh nghiệm cho cán bộ trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại S.tar Việt Nam luôn tiếp cận với những công nghệ và thiết bị xây dựng cũng như những xu hướng thiết kế tiên tiến trên thế giới, nhằm tìm tòi, đưa ra các giải pháp công nghệ, thiết kế và quản lý dự án hiện đại, có hịêu quả đáp ứng các yêu cầu cao nhất của khách hàng với chất lượng hồ sơ, tiến độ tiếp cận trình độ quốc tế.

CDCS.TAR có đội ngũ chuyên gia vững vàng, nhiều kinh nghiệm được đào tạo cơ bản và chính qui tại các trường đại học trong và ngoài nước, có tinh thần trách nhiệm cao và  lòng yêu nghề.

CDCS.TAR được đầu tư đầy đủ về phương tiện làm việc, thiết bị chuyên ngành hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

CDCS.TAR hoạt động với tiêu chí: CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ – TIN CẬY !

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ & CHUYÊN MÔN

(SPECIALITY AND TECHNIQUE MANAGERS)

Công ty có đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn khảo sát, thiết kế, quy hoạch; Tư vấn đấu thầu;  Lập và quản lý dự án đầu tư; Tư vấn giám sát thi công; Đánh giá nguyên nhân và sự cố công trình; Cải tạo, sửa chữa các công trình; Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi …

Danh sách chuyên gia, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của công ty:

lanh dao