Đóng

Dự án

Tư vấn giám sát Lữ đoàn 87/Cục TCĐT

LD 87

Thông tin dự án:

Tên dự án:ĐTXD bệnh xá, nhà chỉ huy tiểu đoàn, nhà ở trạm, tường rào khu B-lữ đoàn 87 – Cục Tác chiến điện tử/BTTM

Địa điểm: Quỳ Linh, Sóc Sơn, TP. Hà Nội
Chủ đầu tư: Cục TCĐT/BTTM
Thời gian: 09/2019-12/2020
Tổng mức đầu tư: 120 tỷ đồng

Nhà Thầu TVGS: Công ty CP tư vấn xây dựng và Thương mại S.tar Việt Nam

 

Bài viết liên quan