Tư vấn thẩm tra

Tư vấn thẩm tra THẨM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ    Thẩm tra thiết kế là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, góp phần đảm bảo chất lượng của đồ án thiết kế, khắc phục các sai sót có thể có của tư […]