Tư vấn đấu thầu – Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình

Chủ đầu tư: Bảo hiểm XH tỉnh Hòa Bình Dự án 01: xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Mai Châu , tỉnh Hòa Bình Địa điểm: Thị trấn Mai Châu , huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình TMĐT: 12,6 tỷ đồng Dự án 02: xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn , […]