Tư vấn giám sát lữ đoàn 84/Cục TCĐT/BTTM

Tên dự án:ĐTXD bệnh xá, cải tạo nhà ở, nhà làm việc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật Lữ đoàn 84-Cục Tác chiến điện tử/BTTM Địa điểm: Phù Linh, Sóc Sơn, TP. Hà Nội Chủ đầu tư: Cục TCĐT/BTTM Thời gian: 12/2017-12/2018 Tổng mức đầu tư: 25 tỷ đồng Đơn vị Tư vấn giám sát: Công […]