Tư vấn giám sát Lữ đoàn 87/Cục TCĐT

Thông tin dự án: Tên dự án:ĐTXD bệnh xá, nhà chỉ huy tiểu đoàn, nhà ở trạm, tường rào khu B-lữ đoàn 87 – Cục Tác chiến điện tử/BTTM Địa điểm: Châu Quỳ, Gia Lâm, TP. Hà Nội Chủ đầu tư: Cục TCĐT/BTTM Thời gian: 12/2017-12/2018 Tổng mức đầu tư: 22 tỷ đồng