Tư vấn giám sát – Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Tên dự án:Cải tạo, sửa chữa và duy tu nhà ký túc xá 3 tầng (nhà B và nhà C) Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc Địa điểm: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Chủ đầu tư: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc Thời gian: 6/2018-12/2018 Tổng mức đầu tư: 9 […]