Đóng

Dự án

Tư vấn đấu thầu – Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình

Metro-Park

Chủ đầu tư: Bảo hiểm XH tỉnh Hòa Bình

Dự án 01: xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Mai Châu , tỉnh Hòa Bình

Địa điểm: Thị trấn Mai Châu , huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

TMĐT: 12,6 tỷ đồng

Dự án 02: xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn , tỉnh Hòa Bình

Địa điểm: Thị trấn Kỳ Sơn , huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

TMĐT: 14,6 tỷ đồng

Công ty CP tư vấn xây dựng và Thương mại S.tar Việt Nam tham gia với vai trò là đơn vị lập Hồ sơ dự thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu  . Với hình thức đấu thầu trực tiếp gói thi công xây lắp và đấu thầu qua mạng gói bảo hiểm công trình, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với vai trò là đơn vị tư vấn giúp chủ đầu tư lựa chon được nhà thầu phù hợp nhất cho dự án.

Bài viết liên quan