Đóng

Dự án

Tư vấn giám sát lữ đoàn 84/Cục TCĐT/BTTM

Queen-Pearl

Tên dự án:ĐTXD bệnh xá, cải tạo nhà ở, nhà làm việc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật Lữ đoàn 84-Cục Tác chiến điện tử/BTTM

Địa điểm: Phù Linh, Sóc Sơn, TP. Hà Nội
Chủ đầu tư: Cục TCĐT/BTTM
Thời gian: 12/2017-12/2018
Tổng mức đầu tư: 25 tỷ đồng

Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn XD và Thương mại S.tar Việt Nam

Bài viết liên quan