Đóng

Dự án

Tư vấn giám sát – Lữ TCĐT Miền Nam/ Cục TCĐT/BTTM

MN GĐ1 (1)

Tư vấn giám sát – Lữ TCĐT Miền Nam/ Cục TCĐT/BTTM

Là cơ quan đầu ngành toàn quân về lĩnh vực TCĐT, thực hiện chức năng tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng TCĐT toàn quân và trực tiếp chỉ huy, quản lý lực lượng TCĐT chuyên trách của Bộ Quốc phòng. Để đảm bảo điều kiện làm việc cho quân nhân, Cục TCĐT/BTTM tiến hành xây mới Lữ đoàn TCĐT Miền Nam/Cục TCĐT/BTTM với tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng, Công ty CP tư vấn xây dựng và Thương mại S.tar Việt Nam tham gia với vai trò là nhà thầu tư vấn giám giám thi công và lắp đặt thiết bị công trình với giá hợp đồng là 1,45 tỷ đồng. đơn vị tư vấn cho chủ đầu tư, giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị đảm bảo tiến độ, chất lượng, khối lượng và an toàn lao đông. Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vị được giao và được sự đánh giá cao trong công tác giám sát cũng như quản lý từ phía đơn vị chủ đầu tư là Cục TCĐT/BTTM.

Bài viết liên quan